fredag 12 maj 2017

Low Roar - Once In A Long, Long While...

Ryan Karazija har med sitt band Low Roar släppt sitt andra album, Ryan kommer från Kalifornien men bor nu på Island.

 Low Roar - Give Me An Answer.
 Low Roar - Gosia.
 Low Roar - Pozna.

2017 GOU MUSIK 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar